Baby - skalky v údolí Jihlavky

Žulové skalky v údolí Jihlavky. Můj oblíbený terén, ideální pro první jarní lezení - 2001 i 2002 jsme tam byli první víkend v březnu a už nebylo to špatné. Skalky jsou vyhřáté už okolo deváté-desáté hodiny, v létě i dřív. V létě to tam je poněkud zarostlejší, ale pokud člověk vyleze nad úroveň stromů, je to pěkné.

Jak se tam dostat:

Autem/autobusem: do Lhánic, projít přes Lhánice (na návsi je hospoda - ceny lidové, obsluha mírná, ale nevaří tam), za druhým mostem (u koupaliště) přímo do prudkého kopce až na konec vesnice. Tam odbočit před skládkou doprava, projít po cestě do lesa na první odbočce jít doprava, pak zase doprava a po nějaké době u krmelce odbočit přímo do lesa doleva. Dostanete se na hranici lesa a skal, pak už je jenom potřeba najít takový způsob, jak se dostat dolů bez velkého poškození.
Donedávna jsem se orientoval podle ptačích budek na stromech, ale teď jsem zjistil, že je jich v tom lese nějak moc. Takže zase nevím.

Po vodě: po Jihlavce.

Jinak: ještě se dá nějak dojet na druhou stranu řeky (občas tam parkují u chat auta) a potom přebrodit. Ale ještě jsem nepřišel na to jak. Rozhodně to jednou zkusím.

Velká Baba

od severuod západuod východu
[ Náčrtek Velké Baby od severu. Kliknutím zvětšit. ] [ Náčrtek Velké Baby od západu. Kliknutím zvětšíte. ] [ Náčrtek Velké Baby od východu. Kliknutím zvětšíte. ]

Pro větší náčrtek klikněte na jeden z obrázků.

1. Hrana [IV]
2. Údolní [V]
3. Černý komín [II]
4. Kruhová [IV-V]
5. Koutová [V]
6. Vaškova [V]
7. Motejlův komín [V]
8. Stromovka [V]
9. Direkta [IV] (J.M. [V])
10. Snadná cesta [II-III]
11. Přepadová [IV]
12. Pytlíkova varianta [V A1]
13. Kout [IV]
14. Krátká cesta [V]
15. Barberina [V]
16. Stínový komín [III]
17. Břeťova [V]
18. Zahrádky (Diretissima) [V-VI]
19. Horní komín [V]
20. SZ stěna [V]
21. SZ hrana [IV]
22. Kubova [V+]
23. Modrý pomeranč [VI-VI+]
24. Apokalypsa (var.Břeťovy) [V-VI]

Malá Baba

od západuod východu
[ Náčrtek Malé Baby od západu. Kliknutím zvětšíte. ] [ Náčrtek Malé Baby od východu. Kliknutím zvětšíte. ]

1. Komín [III]
2. Údolní hrana [IV]
2a. varianta [IV]
3. V stěna [IV]
4. V hrana [IV]
5. Chramostova [V-VI]
6. Karolkova [V-VI]
7. JZ pilíř [IV-V]
8. Sanktuarum [V]
9. Z stěna [V-VI]
10. Sestupová [II]
11. Mája [V]
12. Memento mori [VII]
13. Drátem do oka [V-VI]

Slunečná

Skalka mezi Velkou a Malou Babou - k té jsem nic nenašel. Pokud nic neseženu, tak zkusím něco nakreslit. Pokud se mi to nepovede, tak to nebude. Na Slunečné vím o třech cestách, vesměs bych je klasifikoval za [III], neb jsou opravdu jednoduché.

Jak toto cosi vzniklo

V srpnu 2000 jsme byli na Babách s výpravou Klubu Bludný kořen, při té příležitosti jsme našli ve vrcholové schránce náčrtky skal, které jsem přefotil do foťáku, poté byly vyneseny zpět do schránky. V březnu 2001 už tam náčrtky skal nebyly. Přepracoval jsem proto fotky alespoň do podoby webové stránky a nachystal obrázky k vytištění.

Podle podpisu na jednom z původních náčrtků je má na svědomí Petr Liščinský z VHS Brno s letopočty 1993, 1996.

Pokud má někdo zájem o původní fotografie, tak má možnost si je stáhnout v plném - neupravovaném tvaru:
Velká Baba - od severu (144kiB)
Malá Baba - od východu (120kiB)
Malá Baba - od západu (132kiB)
Velká Baba - od východu a západu (152 kiB)
Všechny čtyři fotky najednou (492kiB)

Různé

Pozor na jištění - některé je poněkud prohnilé, je dobré za všechno, co člověk použije k jištění, pořádně zatahat a zkontrolovat. Viděl jsem člověka, který vytrhl ze skály kruh. Pár autentických výroků: ,,Proč jsi tu skobu vynechal, vždyť se kejve jen málo.'' (na prvolezce), ,,Na ten kruh bych si nepověsil ani maglajzpytlík''. To by mohlo k ilustraci stavu jištění stačit, ne? Na druhou stranu je pravda, že se třebíčský oddíl o skály snaží starat a jsou tam i nová jištění.

Závěr

Obrázky jsem převzal tak, jak bylo výše uvedeno. Názvy a popisy cest byly na jedné z kartiček - bohužel se mi nepovedlo z fotografie přeluštit jména prvolezců. Nevylučuju, že při retuších obrázků nedošlo i k deformacím, takže všechno co tady najdete berte s rezervou. Ty obrázky stejně přesně neseděly ke skále, takže se to třeba nepozná.

Případné komentáře a zpřesnění posílejte na adresu <veros-ktac.cz>.

Poděkování: Petrovi Liščinskému - autorovi původních nákresů.

Změny: